آریا برش نوین - تیغ اره آبصابونی استیل بر

تیغ اره سگمنتی

آذر 21, 1396 نوشته شده توسط admin

تیغ اره های سگمنتی


این نوع تیغ اره ها از قدیمی ترین انواع تیغ اره ها در صنعت برش به حساب می آیند که علیرغم این موضوع هنوز هم شرکت های زیادی از این نوع تیغ اره ها استفاده می کنند.
تیغ اره های سگمنتی از دو قسمت اصلی تشکیل شده اند قسمت بدنه تیغه که از فولاد مخصوص و قسمت دندانه ها که از فولاد پر سرعت یا HSS تشکیل شده است که با توجه به این ساختار خاص تعمیر و بازسازی این تیغه ها به راحتی از طریق تعویض یک یا تعداد بیشتری از سگمنتها قابل انجام است.
از این نوع تیغ اره ها بیشتر در صنعت آلومینیوم استفاده می شود اما برای برش انواع مقاطع آهنی و فولادی از جمله لوله و پروفیل و مقاطع مختلف ساختمانی مثل تیرآهن،نبشی،ناودانی و ... با انتخاب صحیح گام و تیپ دندانه (تیپ BW برای برش مقاطع توخالی با ضخامت دیواره پایین و تیپ HZ یا C برای برش مقاطع توپر و توخالی با ضامت دیواره ضخیم ) قابل استفاده می باشد.

 

جدول مشخصات استاندارد تیغ اره های سگمنتی : 

 

 

تعداد دندانه در هر سگمنت

تعداددندانه

وزن(کیلوگرم)

تعداد سگمنت ضخامت بدنه(میلیمتر) خط برش(میلیمتر)

قطر(میلیمتر)

12 10 8 6 5 4 3 2
192 160 128 96 80 64    

تعداد دنده

2.8 16 3.2 4.0 400
216 180 144 108 90 72     تعداد دنده 3.4 18 3.2 4.0 425
  180