تیغ اره سگمنتی

تیغ اره های سگمنتی


این نوع تیغ اره ها از قدیمی ترین انواع تیغ اره ها در صنعت برش به حساب می آیند که علیرغم این موضوع هنوز هم شرکت های زیادی از این نوع تیغ اره ها استفاده می کنند.
تیغ اره های سگمنتی از دو قسمت اصلی تشکیل شده اند قسمت بدنه تیغه که از فولاد مخصوص و قسمت دندانه ها که از فولاد پر سرعت یا HSS تشکیل شده است که با توجه به این ساختار خاص تعمیر و بازسازی این تیغه ها به راحتی از طریق تعویض یک یا تعداد بیشتری از سگمنتها قابل انجام است.
از این نوع تیغ اره ها بیشتر در صنعت آلومینیوم استفاده می شود اما برای برش انواع مقاطع آهنی و فولادی از جمله لوله و پروفیل و مقاطع مختلف ساختمانی مثل تیرآهن،نبشی،ناودانی و ... با انتخاب صحیح گام و تیپ دندانه (تیپ BW برای برش مقاطع توخالی با ضخامت دیواره پایین و تیپ HZ یا C برای برش مقاطع توپر و توخالی با ضامت دیواره ضخیم ) قابل استفاده می باشد.

 

جدول مشخصات استاندارد تیغ اره های سگمنتی : 

 

 

تعداد دندانه در هر سگمنت

تعداددندانه

وزن(کیلوگرم)

تعداد سگمنت ضخامت بدنه(میلیمتر) خط برش(میلیمتر)

قطر(میلیمتر)

12 10 8 6 5 4 3 2
192 160 128 96 80 64    

تعداد دنده

2.8 16 3.2 4.0 400
216 180 144 108 90 72     تعداد دنده 3.4 18 3.2 4.0 425
  180 144 108 90 72     تعداد دنده  4.0 18 3.3 4.0 450
216 180 144 108 90 72     تعداد دنده  5.0 18 3.3 4.7 460
216 180 144 108 90 72 54   تعداد دنده  5.8 18 3.8 5.0 500
216 180 144 108 90 72     تعداد دنده  6.7 18 4.0 5.7 520
216 180 144 108 90 72     تعداد دنده  8.8 18 4.0 5.7 570
  200 160 120 100 80 60   تعداد دنده  10.8 20 4.0 6.0 630
240 200 160 120 100 80 60   تعداد دنده  11.5 20 4.0 6.0 660
    192 144 120 96 72   تعداد دنده  13.5 24 4.5 6.0 710
  240 192 144 120 96 72   تعداد دنده  16.5 24 4.5 6.0 760
  240 192 144 120 96 72   تعداد دنده  19.0 24 5.0 7.0 800
    240 180 150 120 90 60 تعداد دنده  27.5 30 5.0 7.0 910
    240 180 150 120 90 60 تعداد دنده  35.0 30 6.2 8.3 1020
      216 180 144 108 72 تعداد دنده  50.0 36 6.5 8.5 1120
    288 216 180 144 108 72 تعداد دنده  65.0 36 7.0 9.0 1250
    288 216 180 144 108 72 تعداد دنده  75.0 36 7.0 9.0 1320
    288 216 180 144 108 72 تعداد دنده  93.0 36 7.0 9.5 1430
      216 180 144 108 72 تعداد دنده  112.0 36 8.5 10.5 1510
      240 200 160 120 80 تعداد دنده  126.0 40 8.5 10.5 1610
            126 84 تعداد دنده  235.0 42 11.0 15.0 1870