تیغ اره نواری گوشت بر

تیغ اره های نواری برش گوشت،ماهی،استخوان :

 

از این نوع تیغ اره های نواری برای برش انواع گوشت و ماهی تازه و منجمد و همچنین برش دادن استخوان استفاده می شود جنس ورق این نوع تیغ اره ها به نوعی است که در برابر زنگ زدگی مقاومت بالایی دارد و هم از لحاظ بهداشتی و سلامت گوشت و هم در شکل ظاهری بعد از برشکاری تاثیر به سزایی دارد. 

جدول سایزهای موجود تیغ اره های نواری گوشت بر

ضخامت های موجود(میلیمتر) پهنای تیغ اره (میلیمتر) ردیف
0.45 10 1
0.45 13 2
0.45,0.56,0.6 16 3
0.45,0.56,0.6 20 4
0.45 25 5
0.45 30 6